Turist în oraşul meu :)

În perioada 10-31 martie 2019, Asociaţia Centrul European pentru Diversitate (Centrul EU divers), Organizaţia CELISEA Tulcea, Asociaţia EURO Tulcea şi Organizaţia Naţională Cercetaşii României- Centrul Local LOTUS implementează în parteneriat cu Primăria municipiului Tulcea prima ediţie a proiectului 0 lei “Turist în oraşul meu”.

Pornind de la două obiective îndrăzneţe :  identificarea unui traseu turistic în municipiul Tulcea,  care să prezinte interes pentru tineri şi  stimularea iniţiativelor civice ale tinerilor prin crearea de exemple de bună practică cu un minim de resurse financiare, cei 4 parteneri şi-au asumat, potrivit competenţelor stabilite de legiuitor sau statut, reponsabilităţi menite să contribuie la buna derulare a proiectului.

Grupul ţintă al proiectului este format din voluntari din cadrul celor 3 organizaţii non-guvernamentale, tineri din municipiul Tulcea cu vârsta cuprinsă între 10 şi 19 ani. Deşi proiectul a fost iniţiat avându-se în vedere calitatea de membru afiliat la Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea a celor 3 parteneri, va fi permisă înscrierea în competiţie şi a unor echipe formate din voluntari ai unor ong-uri de tineret din municipiul Tulcea, neafiliate la Fundaţie.

Pentru a stimula dezvoltarea personală a tinerilor prin lucrul în echipă, dobândirea/dezvoltarea de  competenţe de comunicare şi tehnice, se vor înscrie în competiţie echipe formate din câte 4 tineri.

Înscrierea şi instruirea preliminară a echipelor se va face duminică, 10 martie 2019, ora 14.00 la sala 4 a Casei Tineretului, situată pe strada Isaccei nr. 24.

 Fiecare echipă participantă va analiza potenţialul local (cultural, social, etc) şi va realiza un colaj de fotografii şi date (prezentare Power Point sau filmuleţ, cu fundal sonor muzical sau naraţiune) prin care va prezenta un posibil traseu turistic destinat tinerilor care ar dori să viziteze oraşul Tulcea.

Ca să se excludă intervenţia unui specialist, care ar putea înclina balanţa în favoarea unei anumite echipe, nu se vor accepta decât fotografii realizate pe perioada competiţiei ( preferabil cu un aparat foto, nu telefonul mobil, din motiv de rezoluţie). Nu se vor include în colaj fotografii făcute cu drona.

Pe data de 24 martie se va încheia perioada alocată realizării colajelor care vor fi transmise, de fiecare organizaţie, pe adresa: office@eudivers.ro. Materialele nu vor avea incluse numele celor care le-au realizat şi vor fi denumite: denumire ong+nr. videoclip . Toate videoclipurile vor fi redenumite, în ordinea depunerii, cu cifre de la 1 la…n, şi vor fi transmise la Primăria Municipiului Tulcea pentru jurizare. Dupa deliberare, cel târziu până pe data de 27 martie 2019, se  va comunica numărul videoclipului câştigător . Videoclipul căştigător va fi postat pe site-urile ong-urilor partenere dar şi pe cel al Primăriei Municipiului Tulcea iar echipa câştigătoare va fi felicitată personal de dl. primar în cadrul şedinţei consiliului local  al Municipiului Tulcea din luna martie 2019.

Persoană de contact proiect : Ana Lazăr, coordonator voluntari Centrul EU divers

Tourist in my city 🙂

Between March the 10th – the 31st, 2019, the European Center for Diversity Association (EU divers Center), CELISEA Tulcea Organization, EURO Tulcea Association and the National Scouting Organization of Romania – LOTUS
Local Center implement, in partnership with Tulcea City Hall, the first edition of the project ” Tourist in my city” (a 0 lei project since it will be conducted with no financial resources ). Starting from two bold goals: identifying a tourist route in Tulcea, interesting for young people, and stimulating civic initiatives of young people, by creating examples of good practice with a minimum of financial resources, the four partners have assumed , according to the competencies established by the legislator or the statute, responsibilities that are meant to contribute to the smooth running of the project. The target group of the project consists of volunteers from the three non-governmental organizations, young people from Tulcea, aged between 10 and 19. Although the project was initiated considering the quality of the three partners, affiliated members to Tulcea County Youth Foundation, teams of volunteers of youth NGOs from Tulcea, not affiliated to Foundation, will also be allowed to compete. In order to stimulate the personal development of young people through teamwork, the acquisition / development of communication and technical skills, teams of 4 young people will compete. Registration and preliminary training of the teams will take place on Sunday, March the 10th , 2019, at 14.00, in the 4th Hall of the Youth House, located on 24 Isaccei Street, Tulcea city. Each participant team will analyze the local (cultural, social, etc.) potential and make a collage of photos and data (Power Point or movie, with a musical background or narrative) presenting a possible touristic destination for young people who would like to visit the city of Tulcea. In order to exclude the intervention of a specialist who might incline the balance to a particular team, only photographs taken during the competition (preferably with a camera, not a mobile phone for resolution reasons) will be accepted. Photos made with the drones will not be included in the collage. March the 24th, 2019, is the deadline for collages to be submitted by each organization to office@eudivers.ro. The materials will not include the names of those who have made them and will be named: ong + no. video. All videos will be renamed, in the order of submission, with numbers from 1 to … n, and will be sent to the Tulcea City Hall for judging. After deliberation, no later than March the 27th, 2019, the winning video number will be communicated. The winning video will be posted on the websites of all the the partners, including Tulcea City Hall’s and the winning team will be personally congratulated by the Mayor of Tulcea City at the March meeting of Tulcea City Council. Project contact person: Ana Lazăr, volunteer coordinator of the EU Divers Center

Publicitate

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s