Reprezentativ

Prezenți la Festivalul Borșului Lipovenesc de Jurilovca !

31 august a fost o dată importantă în agenda EUdivers. Cele 2 ansambluri- Ta Noufara și Bazmazan au trecut granițele municipiului Tulcea și au participat la un eveniment important al județului 🙂

Publicitate
Reprezentativ

Diversitatea în paşi de dans, ediţia a 2-a

În perioada 15 august- 16 noiembrie 2019, Asociaţia Centrul European pentru Diversitate (Centrul EUdivers) implementează proiectul „Diversitatea în paşi de dans”, ediţia a II-a , cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Tulcea şi alături de alte două entităţi non-guvernamentale- Fundaţia Judeţeană pentru Tineret şi Asociaţia Psihologilor Antreprenori.

    Scopul proiectului-  creşterea gradului de implicare a tinerilor în promovarea potenţialului cultural al judeţului Tulcea

    Obiective specifice :

O.S.1  Implicarea a 25 de tineri în valorificarea  potenţialului cultural al judeţului Tulcea prin dezvoltarea de competenţe coregrafice

O.S.2 Realizarea/ participarea  la 7 activităţi de promovare a potenţialului cultural al judeţului Tulcea, cu implicarea directă a  unui număr de 25 de tineri din municipiul Tulcea

    Activităţi/acţiuni din cadrul proiectului :

A1.Organizarea şi desfăşurarea a 5 ateliere de dans  pentru 25 de tineri din municipiul Tulcea (15 – 26 august 2019)

În urma participării la cele 5 sesiuni de formare,ce vor valorifica atât dansul tradiţional, specific unor grupuri etnice din judeţul Tulcea  (tătar, grec, armean) cât şi dansuri de societate vechi (cadril) tinerii vor dobândi/ îşi vor dezvolta   competenţe  pe care le vor permite să pună în practică, în cadrul unor evenimente publice. În cadrul celor 5 sesiuni de formare vor fi învăţate minimum 10 dansuri , formatori fiind voluntari ai Centrului European pentru Diversitate.

A2. Realizarea/ participarea la  7 evenimente culturale , care vor pune în valoare potenţialul cultural al judeţului Tulcea (27 august-16 noiembrie 2019)

În urma participării la cele două sesiuni de formare, tinerii vor fi încurajaţi să îşi alcătuiască un mic repertoriu coregrafic   ce va fi prezentat publicului după cum urmează : dans tradiţional – Serbarea Borşului de Peşte de la Jurilovca (31 august 2019), Ziua Internaţională a Toleranţei (16 noiembrie 2019, Casa Avramide din municipiul Tulcea. ), cadril-  Ziua Centrului Vechi (Casa Avramide, septembrie 2019),  3 evenimente dans stradal pe promenadă  Sulina (27-30 august 2019) . Precizăm că ultimele  acţiuni vor fi organizate de Asociaţia Centrul European pentru Diversitate în parteneriat cu etniile tulcene (Ziua Internaţională a Toleranţei şi Asociaţia Psihologilor Antreprenori din Tulcea), cu Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea (Ziua Centrului Vechi), şi cu Casa de Cultură Sulina (spectacol promenadă Sulina).