Despre noi/About us

Înfiinţată în anul 2006, la Tulcea, Asociaţia Centrul European pentru Diversitate (Centrul EU divers) a reuşit să devină un actor important al societăţii civile. Principalele obiective ale organizaţiei, căci suntem o organizaţie non-guvernamentală, sunt : promovarea diversităţii etnice a municipiului şi judeţului Tulcea şi promovarea tinerilor ca factor activ al comunităţii.
Palmaresul nostru include organizarea anuală a Festivalului Săptămâna Filmului Interetnică, editarea şi publicarea broşurilor : „Ghidul diversităţii etnice a municipiului Tulcea”, „Ghidul diversităţii etnice a judeţului Tulcea”, „Tulcea de ieri şi de azi” , „Tulcea, esenţa diversităţii”, implementarea unui număr de peste 40 de proiecte finanţate de UAT municipiul Tulcea, UAT judeţul Tulcea, Departamentul pentru Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Tulcea, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea şi Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acţiune.

Established in 2006, in Tulcea, the European Center for Diversity Association (EU divers Center) has managed to become an important actor of civil society. The main objectives of the organization, as we are a non-governmental organization, are: promoting the ethnic diversity of Tulcea Municipality and Tulcea County and promoting young people as an active factor of the community.
Our track record includes the annual organization of the Interetnic Film Week Festival, editing and publishing the brochures: „Guide to the Ethnic Diversity of Tulcea Municipality”, „Guide to the Ethnic Diversity of Tulcea County”, ” Yesterday and Today Tulcea”, „Tulcea, Essence of Diversity” implementation of more than 40 projects funded by : Tulcea Municipality ATU, Tulcea County ATU, the Department for Interethnic Relations of the General Secretariate of the Romanian Government, Tulcea County Directorate for Youth and Sports, Tulcea County Youth Foundation and European Commission through Youth in Action Program .

Publicitate