Reprezentativ

Săptămâna Interetnică- Day 7

Ta Noufara, Artemis, Hillia Peristeria, Apollonas. Opa !

Publicitate
Reprezentativ

Festivalul Săptămâna Interetnică, ediţia a XIV-a

În perioada 1- 31 iulie 2019, Asociaţia Centrul European pentru Diversitate (Centrul EU divers) implementează proiectul “Festivalul Săptămâna Interetnică, ediţia a XIV-a”, cu sprijinul financiar al UAT municipiul Tulcea.

Festivalul a devenit deja o tradiţie locală, care atrage anual, în ultima săptămână a lunii iulie, numeroşi spectatori la scena din Piaţa Civică a municipiului Tulcea.

Anul acesta vom da startul spectacolelor duminică, 21 iulie 2019, la ora 20.00 şi vom încheia sâmbătă, 27 iulie 2019, la ora 22.00.

Toate spectacolele au loc zilnic, în intervalul orar 20.00-22.00 iar accesul publicului este gratuit.

Menit să promoveze frumoasele tradiţii ale etniilor tulcene, ediţia 2019 aduce pe scenă trupe noi, dansuri stradale interpretate de voluntarii EUdivers şi un panou foto cu DIVI, mascota festivalului, care le va oferi tuturor celor prezenţi şansa să îşi imortalizeze prezenţa la un festival făcut de tulceni pentru tulceni (şi nu numai !).

Proiectul este cofinanţat de: UAT municipiul Tulcea , Centrul EU divers, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea, Fan Courier, Angel Dent, Sabiluc Auto şi organizaţiile etniilor tulcene ce asigură din resurse proprii cazarea sau masa unora dintre participanţii la festival.

Festivalul este organizat de un parteneriat numeros: Asociaţia Centrul European pentru Diversitate, UAT municipiul Tulcea, Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”,  Asociaţia ALTONA din Cerna, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România- filiala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România- filiala Tulcea, Comunitatea Evreiască Tulcea,Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Uniunea Elenă din România-filialele Tulcea şi Sulina, Uniunea Democrată Turcă din România- filiala Tulcea, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România- organizaţia locală Tulcea, Partida Romilor PRO EUROPA –filiala Tulcea, Comunitatea Armână din România- filiala Tulcea, Uniunea Armenilor din România- filiala Tulcea şi  Asociaţia SFITILINA din Vişina.

PROGRAMUL FESTIVALULUI Săptămâna Interetnică” ediţia a XIV-a

21-27 iulie 2019

    Duminică, 21 iulie

 • Trupa de dansuri israeliene HAVERIM din cadrul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România
 • Ansamblul TUNA al Uniunii Democrate Turcă din România-filiala Tulcea
 • Grupul vocal NARENLER al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România-organizaţia locală Tulcea
 • Recital muzical Melek Nurmambet 

Luni, 22 iulie

 • Formația de dansuri meglenoromâne “ALTONA” din Cerna
 • Ansamblul folcloric “Doruleţul” din Tulcea
 • Ansamblul de copii “CHAVE ZURALE” –Partida Romilor PRO EUROPA,filiala Tulcea

Marţi, 23 iulie

 • Ansamblu de dansuri bulgăreşti ASIGA din Ceamurlia de Jos
 • Ansamblul DAIMA al Comunităţii Armâne din Tulcea
 • Grupul  „STEALI ARMÂNESHTSĂ” din Tulcea
 • Ansamblul de dansuri tradiționale bulgărești “SFITILINA” din Vișina

Miercuri, 24 iulie

 • Grupul de cântece și dansuri “ZADUNAISKA SICI” al Uniunii Ucrainenilor din România , filiala Tulcea
 • Grupul vocal-instrumental “REBALKA”din Crișan

Joi, 25 iulie

 • Recital instrumental Diana Amelian (vioară) şi Teodora Fronescu (orgă)
 • Recital poezie BERTY NEUMANN
 • Grupul vocal LODKA al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România-filiala Tulcea
 • Ansamblul MOLODTI al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România-filiala Tulcea
 • Grupul SOLOVEI al Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România-filiala Tulcea

Vineri, 26 iulie

 • Grupul de dansuri armene “BAZMAZAN” din cadrul Asociaţiei Centrul European pentru Diversitate
 • Recital muzical ZHAN SMBATYAN
 • Ansamblu de dansuri NAIRI al Uniunii Armenilor din România,filiala Constanța

Sâmbătă, 27 iulie

 • Grupul de dansuri elene “TA NOÚFARA” din cadrul Asociaţiei Centrul European pentru Diversitate
 • Ansamblurile ARTEMIS şi APOLLONAS ale Uniunii Elene din România-filiala Sulina
 • Ansamblul HILLIA PERISTERIA al Uniunii Elene din România-filiala Tulcea
Reprezentativ

Tulcea, esenţa diversităţii

În perioada 15 iulie- 16 noiembrie 2019, Asociaţia Centrul European pentru Diversitate (Centrul EU divers) implementează proiectul “Tulcea, esenţa diversităţii”, cu sprijinul financiar al UAT municipiul Tulcea.

Pornind de la obiectivul general – menţinerea şi promovarea diversităţii etnice , lingvistice şi culturale a municipiului Tulcea, calendarul proiectului va include pentru început o serie de 7 evenimente,  desfăşurate zilnic, în perioada 21-27 iulie 2019, în intervalul orar 17.30-19.00, la Casa Avramide, la care  au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai etniilor tulcene , ai autorităţilor locale şi persoane resursă în domeniul etnografiei.

Cele 7 evenimente au un caracter complex, incluzând: testimoniale şi evocări, prezentări de meşteşuguri tradiţionale, intervenţii de specialitate în domeniul etnografic, lansări de carte şi momente artistice.

Informaţiile ce vor fi colectate în cadrul acestor întâlniri vor fi valorificate prin realizarea unei broşuri multilingve- “Tulcea, esenţa diversităţii”, ce va fi lansată public pe data de 16 noiembrie, când este sărbătorită Ziua Internaţională a Toleranţei.

Broşura va fi realizată în condiţii grafice deosebite, în 500 de exemplare şi va fi distribuită gratuit.

Principalul partener al proiectului este Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” din Tulcea, care va asigura spaţiul necesar pentru desfăşurarea celor 7 întâlniri, sprijin la amenajarea unei mini-expoziţii cu obiecte tradiţionale şi prezenţa zilnică la evenimente a unui specialist etnograf, ce va prezenta date despre fiecare dintre etniile implicate în proiect.

Parteneriatul extins al proiectului include, de asemenea, : Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea, Centrul Cultural Turc Yunus Emre din Constanţa, Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei”,  Asociaţia ALTONA din Cerna, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România- filiala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România- filiala Tulcea, Comunitatea Evreiască Tulcea, Uniunea Elenă din România-filialele Tulcea şi Sulina, Uniunea Democrată Turcă din România- filiala Tulcea, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România- organizaţia locală Tulcea, Partida Romilor PRO EUROPA –filiala Tulcea, Comunitatea Armână din România- filiala Tulcea, Forumul Democrat al Germanilor din Tulcea, Comunitatea Italiană Tulcea.

Valoarea totală a proiectului este de 9192 lei, din care 7660 lei reprezintă contribuţia UAT municipiul Tulcea şi 1532 lei contribuţia Centrului EU divers.

        Programul celor 7 evenimente, ce poate suferi în perioada următoare mici modificări,datorate unor situaţii obiective, este, la acest moment, următorul :

Duminică, 21 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 •  testimonial prof. Solomon Faimblat (comunitatea evreiască)
 •  testimonial d-na Reian Adilşah (comunitatea tătară )
 •  “Formă şi culoare în arta populară tătară” –  meşter popular Nedin Geambai
 • intervenţie  d-na Seher Korucu – director Yunus Emre Enstitüsü Constanța
 • demonstraţie ebru (pictură pe apă)- d-na Aimer Bolat ,instructor de artă Yunus Emre Enstitüsü Constanța

Luni, 22 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial prof. Gabriel Stoica (comunitatea romă ),
 • testimonial ing. Salvatore Vals  (comunitatea italiană)
 • Autentic în dansul şi portul popular dunărean” – prezentare prof.Ştefan Coman
 • Testimonial d-na Andreia Tanur (comunitatea meglenă  Cerna)

Marţi, 23 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial d-na  Bianca Folescu (comunitatea bulgară Vişina)
 • testimonial d-na Viorica Donciu (comunitatea bulgară Ceamurlia de Jos)
 • lansare de carte- „Sipetul cu îngeri” ,autor Catia Maxim (comunitatea aromână)

Miercuri, 24 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial dl. Dumitru Cernencu (comunitatea ucraineană)
 • Recital de poezie – “Katerina”, autor Taras Şevcenko
 • Valorificări actuale ale motivelor tradiţionale ucrainene ”- prezentare comunitatea ucraineană

Joi, 25 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial prof. Natalia Neumann (comunitatea ruşilor-lipoveni)
 • intervenţii reprezentanţi ai conducerii Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România
 • Varvara„, prezentare artist plastic Elena Orbocea
 • Tradiţii şi obiceiuri ale ruşilor lipoveni” – scurt metraj

Vineri, 26 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial ing. Richard Wagner (comunitatea germană)
 • Broderia de Marash – tradiţie şi pagină de istorie”- prezentare Ana Lazăr (Asociaţia Centrul European pentru Diversitate)
 • lansare de carte – “300 de bancuri cu Radio Erevan”, autor Arsen Arzumanyan

Sâmbătă, 27 iulie

 • intervenţie specialist Etnografie şi Artă Populară
 • testimonial/intervenţie dr. Victor Henrich Baumann
 • testimonial prof. Mihai Milton Popovici (comunitatea elenă Tulcea)
 • testimonial d-na Ecaterina Gheorghe- Dracopulo (comunitatea elenă Sulina)
 • testimonial d-na Sinica Ciobanu (comunitatea elenă Izvoarele)
Reprezentativ

Final de proiect

5 parteneri de proiect, 56 de tineri -membri în grupul ţintă, 14 clip-uri video de promovare a municipiului Tulcea, aplauze şi apreciere din partea comunităţii. Voluntariatul tulcean ruulz!
5 project partners, 56 young people- members of the target group, 14 video clips to promote Tulcea municipality, waves and community’s appreciation. Tulcea volunteering ruuulz!
# Turist în oraşul meu