Contact

Adresa/Address :

Camera 4, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret                                                   

str. Isaccei nr. 24, municipiul Tulcea, jud.Tulcea,România                       

email : centruleudiverstulcea@gmail.com,  mobil:  0747897391 / 0745019377         

Publicitate